Flere og flere butikker og centre benytter sig i dag af en uniformeret servicevagt, enten alene eller sammen med andre butikker i nærområdet, gaden eller centret.
Årsagen er det stigende antal tyverier i butikker og centre et ønske om øget sikkerhed og tryghed for personale og kunder.
En uniformeret servicevagt er synlig og dermed præventiv, men skaber samtidig tryghed og kan vejlede kunder og straks tilkaldes af personalet ved behov for assistance.
Står Deres personale med en butikstyv, en person der er faldet om, er fuld eller et barn der er blevet væk, så kan servicevagten tilkaldes og forestå det videre forløb på en professionel måde.
Servicevagten kan genkende uønskede personer og bortvise dem - før de når ind i butikken, dette er yderst effektiv, specielt overfor kendte "kriminelle ansigter" og skaber tryghed for personalet.
En uniformeret servicevagt kombineret med butikskontrol er yderst effektiv og kan nedsætte butikstyveri til et minimum.
Servicevagten medvirker til at give Deres kunder en god oplevelse, vagten holder døren, giver vejledning og signalere tryghed ved sin tilstedeværelse, derfor er det også vigtigt, at vagten i sin fremtoning både er myndig, men også åben og imødekommende.

Desuden kan servicevagten løse serviceopgaver efter kundens ønske som f.eks.:

  • Opsamling af papir og lettere affald
  • Foretage lettere oprydning på toiletter
  • Opsætning og nedtagning af scener
  • Hjælpe med teknik osv. uden for administrationens åbningstid

 

Giv Deres kunder en sikker tryg og positiv oplevelse,
samt personale en hjælpende hånd